Våre verktøy


Hvordan endre vaner 

Derek Sivers - "If more information was the answer, then we'd all be billionaires with perfect abs".

Når vi tar et valg, legger vi en stemme for hvem vi skal være. Når vi tar valget gjentatte ganger, blir det en vane. Dess lenger vi har hatt en vane, dess mer arbeid tar det å endre den. Men alle vaner kan endres, og her er vår strategi: 

1: Se etter hva som utløser vanen. F.eks er det lett å bli sittende hele kvelden å se på tv, uten egentlig å ha noe interesse for det. Det kan da starte med at vi er slitne etter middag, så vi legger oss i sofaen. Før vi vet ordet av det, er tven på, mens vi knapt er klar over at vi har skrudd den på. Så om man vil bort fra vanen om å bruke hele kvelden på tv titting, kan man for eksempel begynne å gå en tur rett etter mat. Nå har man allerede brutt mønsteret, og hva man gjør etter gåturen vil i større grad være et bevisst valg, som man kan bruke til å etablere en ny vane. 

2: Bestem deg for hvem du er, og sett deg mål. "If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable."-Seneca. Vi har vokst opp i et samfunn hvor vi gjennom hele barndommen får høre at "fordi" er alt vi trenger for å gjøre en god jobb. Dette er i beste fall en omvei. Vi trenger å forstå hvorfor, før vi kan føle mening. Ta deg tiden til å se på hvor du vil, og hvem du ønsker å være. "We will act consistently with our view of who we truly are, whether that view is accurate or not. "- Tony Robbins. 

3: Lag en plan. Planer er ekstremt viktig i en fase hvor man endrer vaner. Det er når du står på butikken, uten en plan, at du plukker opp et usunt ferdigmåltid, fordi du har gjort det hundrevis av ganger før. Det er når du mangler en plan, at du havner på sofaen etter middag, fordi du har gjort det hundrevis av ganger før. Derfor er en plan så viktig for å sette oss selv opp for suksess. Om du planlegger maten en uke i forveien, og handler inn alt du trenger i forveien, så har du allerede satt deg opp for suksess. Nå vil en hver tur innom butikken være en bomtur, og terskelen for å kjøre ens ærend til butikken for å plukke opp sjokolade og brus er enormt mye høyere, enn det den er for å raske med seg dette når man allerede surrer, planløst rundt på nærbutikken, på tom mage etter en lang dag på jobb. Sett deg selv opp for suksess- lag en plan.

4: Ikke gjør det alene. Det å forandre livsstil er en utfordrende prosess, men i felleskap går det mye enklere. Få med deg dine nære og kjære på endringene, og gjør det morsomt. Og ikke nøl med å søke veiledning. En investering i deg selv, er en fantastisk investering!

5: Vær tålmodig! Om du ikke har tenkt til å følge dette punktet, kan du like greit la det være. Aldri noen gang i historien har noen fulgt sine egne planer til punkt og prikke uten å feile. Det er både urealistisk, og demotiverende å forvente perfeksjon. Alle feiler. Alle har dårlige dager. Det eneste som betyr noe når ting går galt, er at man rister det av seg og fortsetter der man slapp. "perfection is the enemy of progress."-Winston Churchill. Det er progresjon vi vil ha, ett skritt av gangen. Litt bedre sånn ca hver dag.