Om oss

Informasjon kommer straks

Vi ser for oss en fremtid hvor mennesker ser seg selv som sin største og viktigste investering. 

Vi ser for oss en fremtid hvor individet får plass til å utfolde seg i tråd med seg selv. 

Vi ser for oss en fremtid hvor selvinvestering og utfoldelse skaper et harmoniskt verdenssamfunn. 

Fordi mennesker i harmoni, vil skape harmoni. 

Lærevillig                   Ydmyk                      Ansvarlig

Personlig utvikling

Personlig utvikling ligger til grunn for alt. La oss bli bedre, så vi kan ta bedre valg, bidra til et bedre liv, for oss selv, og de rundt oss.

Bærekraftig utvikling

Vårt mål er å bidra til en bærekraftig utvikling. Bærekraftig i forhold til menneskers helse, og jordens helse. Vi ønsker å ta valg som bedrer vår, og fremtidige generasjoners muligheter til å leve godt på jorden. 

Det individuelle mennesket

Vi tror på mennesker, og ønsker å bidra til et samfunn hvor det er enklere å være seg selv. Fordi alle kan bidra med noe unikt, og jo flere som prøver å bidra med det de ønsker å bidra med, jo bedre er det for individene, og samfunnet.

Fellesskap

Individet er sterkt. Men flere som jobber sammen, vil bli sterkere enn summen av hvert enkelt individ alene. Sammen kan vi utføre mirakler.

Gi 

Man bør alltid ha fokus på å gi. Det å gi er en kommunikasjon til oss selv om at vi har nok.

Det vil alltid være noen der ute som trenger mer enn det vi trenger.

Fordi det alltid er noen der ute som bruker pengene vi gir til å arbeide for en fremtid vi ønsker.

Man må evne å gi før man kan evne å motta.

Vårt mål er å gi 10% til organisasjoner som arbeider for en bedre klode, og bedre liv for mennesker og dyr på denne kloden.